KOC-21  9/7-2021

Vi har idag efter samtal med smittskydd valt att öppna upp alla våra boenden.Det innebär att alla lag som önskar vårt boendepaket har detta
De lag som valt "boende reserv" är injusterade till ordinarie boende.

Välkomna med er anmälan