KOC-21  2021-07-11

Till Kick On Cup erbjuder vi alltså enbart ett boendepaket enl vår cupsida.

Den består av två övernattningar och sex stycken måltider.