KOC-21  2021-08-25 T.B

Vi kommer med ett besked om årets cup senast fredag 27 augusti.

Beskedet är att vi kör eller tyvärr tvingas ställa in, läget just nu är enormt svårbedömt med smittan därför vill vi ha någon dag till på oss
innan vi är tvungna ta beslut bla för alla inköp som måste göras.

Vi ber er så länge att vänta med att betala in era boende avgifter.