För att enklast ta er spelplatser boende matsal så använd er mobiltelefon enl nedan.

* Gå in på vår cupsida www.kickoncup.se

* Klicka på de tre vågräta strecken uppe till vänster

*Välj nu "Om KICK ON CUP" klicka på den

* Välj nu "Karta" klicka på den

* Här kommer nu alla anläggningar upp som vi använder under Kick On Cup
  Välj nu anläggning och klicka på "Visa på karta"

* Ni har nu fått fram ert val, ni kan nu klicka på blå knappen så får ni vägbeskrivning och planerad tid edt tar.