Vi lägger in resultaten så snabbt vi får in resultatet till resultatkansliet.
Reultaten finns sedan på vår cupsida.

Klasserna på 12 års visas inga resultat eller tabeller.

När er grupp är färdigspelad kommer ni kunna se era  matcher i nästa steg.
Detta gäller även 12år,när gruppen är spelad så kommer ni hamna i en ny grupp under söndagen.