VIKTIG INFORMATION

ROOSENBERGSKOLAN OCH DESS MATSAL ÄR HELT SKOFRIA. ALLTSÅ INGA SKOR  ALLS  I DESSA UTRYMMENA

RESTERANDE SOVSALAR ELLER UTRYMMEN INNE ÄR HELT FRIA FRÅN FOTBOLLSKOR.