2023-10-05  07.23 T.B

Vi har tyvärr fått en del regn de sista dagarna.En planbesiktning är gjord och vi såg att NY3 inte höll måttet därför togs den bort och ersättningsplan blev SP1 Sportvallen Stenstorp.Detta gäller i klasserna P13 o F13 9 mot 9.
Planerna är i bra skick annars.

Så vi har beslutat att spela och räknar väl med ett slitage av planerna men de bör hålla för denna cup.