Antal platser vi kan erbjuda 2024

P14    16st     
F14      8st

P13     16st 
F13       8st 

P12     48st
F12      16st

 Antalet platser kan justerars beroende på intresset i de olika klasserna.  7/6-24