Samtliga lag löser transporter själva till och från spelplatser och boenden.