Kick On Cup är en ny cup sedan 2021, är en nyuppdatering av Giffcupens 13-årsmästare

* 2021  Tyvärr valde vi pga pandemin att ställa in, folkhälsan satte vi i första rummet.
             När vi ställde in hade vi hela 171st anmälda lag på papperet, vi hade ytterliga 25st lag som hade 
             önskemål om deltagande.Vi kommer givetvis tillbaka 2022

* 2022  Då var andra upplagan spelad,79st lag kom till spel på 11st naturgräsplaner detta i oktober månad.
            Vi spelade klasser P15 P14 F14 på 11 mot 11 planer och P13 F13 på 9 mot 9 72x54m ,P12 F12 spelade
            på 65x50m planer

* 2023 Nu har vi genomfört upplagan 2023, vi tog emot 88lag viket då var fullbokat.Klasserna på 14års spelade 11 mot 11
           13års spelade 9 mot 9 (72x54m) 12års utan resultat på 9 mot 9 (65x50m).Vi hade ett enormt tryck på deltagande men vi valde att
            stanna vid nämnda antal.53st lag valde vårt boendepaket där lagen gav köket högsta betyg av maten.