.Rudbecksgymnasiet

Faciliteter

  • Toaletter
  • Sovplatser
  • Dusch på spelplatser
  • 10 st klassrum,1-2 lag klassrum

Matsal

* Se ert MyTeam

Adress

  • Vulcans väg 4